usmazene hranolky restaurace

Co dělat, když kvalita usmaženého výrobku je neuspokojivá

Určitě Vám záleží na vysoké kvalitě podávaného jídla, právě ta totiž rozhoduje o úspěchu Vašeho podniku. Někdy však mohou drobné chyby kvalitu negativně ovlivnit a způsobit, že Vy ani Vaši zákazníci nejsou spokojeni.

Připravili jsme pro Vás výčet typických chyb, kterých se můžete dopouštět, a způsobů, jak si s nimi poradit. V této části se budeme věnovat KVALITĚ usmaženého výrobku.

VÝROBEK JE ROZMĚKLÝ A TUČNÝ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš krátká doba smažení
 • příliš plný košík fritézy
 • košík s výrobkem zavěšený nad olejem
 • znečištěný olej
 • příliš nízká teplota oleje
 • poškozený termostat fritézy

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • upravte dobu smažení
 • snižte porce v košíku (pravidlo 1:10)
 • výrobek rychle ztrácí křupavost, sundejte košík z fritézy ihned po odkapání oleje
 • přidejte čerstvý olej nebo jej zcela vyměňte
 • zkontrolujte teplotu oleje speciálním teploměrem a případně ji zvyšte
 • udělejte test fritézy

VÝROBEK JE SLEPENÝ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš plný košík fritézy
 • košík se neprotřepával během smažení
 • výrobek byl rozmrazený a znovu zmrazený

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • snižte porce v košíku (pravidlo 1:10)
 • pravidelně protřepávejte košík během smažení (každých 30-40 s)
 • zkontrolujte způsob dodání, zda nebyl narušen chladící řetězec
 • uchovávejte výrobek shodně s doporučením na obalu

NÍZKÝ POČET PORCÍ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • výrobek obsahuje vysoký počet zlomených hranolků
 • neopatrné zacházení s výrobkem
 • nesprávné porcování
 • nízká výtěžnost výrobku

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • pro zajištění vysoké kvality je důležitá správná manipulace s výrobkem
 • zkontrolujte, jak s výrobkem zachází Vaši zaměstnanci, zda nehází sáčky s výrobkem, případně je proškolte
 • kontrolujte váhu porce
 • poraďte se s Aviko obchodním zástupcem a vyzkoušejte výrobky s vyšší výtěžností

VÝROBEK JE TVRDÝ A PRÁZDNÝ UPROSTŘED

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš dlouhá doba smažení zkraťte dobu smažení
 • příliš vysoká teplota smažení

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 •  zkraťte dobu smažení
 • zkontrolujte teplotu oleje speciálním teploměrem a případně ji snižte

VÝROBEK OBSAHUJE VELKÝ PODÍL KRÁTKÝCH HRANOLKŮ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • neopatrné zacházení s výrobkem
 • nesprávné skladování výrobku

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • zkontrolujte, jak s výrobkem zachází Vaši zaměstnanci, zda nehází sáčky s výrobkem, případně je proškolte
 • zajistěte správné skladovací podmínky
 • zkontrolujte výrobek při dodání

VÝROBEK NENÍ KŘUPAVÝ, ALE VLÁČNÝ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš krátká doba smažení
 • košík s ufritovaným výrobkem zůstal příliš dlouho zavěšený nad fritézou
 • příliš dlouhá doba mezi přípravou výrobku a podáváním
 • podávání posoleného výrobku

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • dodržujte doporučenou dobu a teplotu smažení
 • ponechte košík nad fritézou pouze na dobu odkapání oleje
 • podávejte výrobek ihned po usmažení
 • posolený výrobek rychle ztrácí křupavost - podávejte neosolený výrobek

VÝROBEK JE BEZ CHUTI

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš dlouhá doba smažení
 • starý, znečištěný olej

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • smažte pouze jeden typ výrobku v jedné fritéze
 • upravte dobu smažení
 • přidejte čerstvý olej nebo jej zcela vyměňte

VÝROBEK JE POKRYTÝ KRYSTALKY LEDU

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • výrobek byl rozmrazený a znovu zmrazený

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • zkontrolujte způsob dodání, zda nebyl narušen chladící řetězec
 • uchovávejte výrobek shodně s doporučením na obalu