Modré pozadí polic

Ochrana osobních údajů

Doufáme, že prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Všechny osobní údaje zpracováváme tak, aby splňovaly požadavky zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Aviko ČR s.r.o. ukládá pouze osobní údaje, které pocházejí přímo od dotčené osoby a které jí tato osoba poskytla. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí, pokud navštívíte naše webové stránky nebo využíváte naše služby.

Správce osobních údajů

Správcem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Aviko ČR s.r.o. 

Matěchova 3/127
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel. číslo: +420 702 011 232

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

Soubory protokolu serveru

Účel, právní základ a oprávněný zájem

Pokud navštívíte naše webové stránky, automaticky se zaznamenávají informace obecné povahy, a to i v případě, že se neregistrujete nebo jinak nepředáváte informace. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují typ prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu apod.

Zpracovávají se zejména pro tyto účely:

 • zajištění bezchybného připojení k webovým stránkám,
 • zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • analýza bezpečnosti a stability systému.

 

Pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného používání, vyhrazujeme si právo na následnou kontrolu protokolů serveru.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 č. 1 f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce údajů

K provozu a údržbě našich webových stránek využíváme poskytovatele technických služeb, kteří fungují jako naši zpracovatelé.

Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. To se v zásadě týká údajů, které slouží k poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

Předepsané nebo povinné poskytování

Poskytování výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou předepsáno. Bez IP adresy a identifikátoru souborů cookie však nemůžeme zaručit fungování našich webových stránek. Také jednotlivé služby nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Vznesení námitek

Můžete si přečíst informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

Zpravodaj

Účel a právní základ

Můžete se přihlásit k odběru našeho zpravodaje, který používáme k tomu, abychom vás informovali o našich nových službách. K odběru našeho zpravodaje se můžete přihlásit prostřednictvím našich webových stránek zadáním své e-mailové adresy. Zpravodaj budete dostávat každý měsíc.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas, čl. 6. č. 1 a GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Příjemce údajů

K těmto osobním údajům mají přístup společnost Aviko ČR s.r.o. a obchodní zaměstnanci společnosti Aviko B.V. v Nizozemsku a zúčastnění poskytovatelé služeb.

Doba uchovávání údajů

V této souvislosti jsou údaje zpracovávány pouze po dobu, po kterou je k dispozici příslušný souhlas. Poté se vymažou.

Předepsané nebo povinné poskytování

Vaše osobní údaje jsou do seznamu příjemců zařazeny pouze tehdy, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas kliknutím na odkaz v e-mailu, který obdržíte, jakmile se přihlásíte k odběru zpravodaje.

Odvolání souhlasu

Zasílání zpravodaje můžete kdykoli ukončit. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz v samotném zpravodaji.

(Produkt) Dotaz

Účel a právní základ

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete na webových stránkách vyplnit kontaktní formulář. Osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, jsou zpracovávány v zašifrované podobě. Při vyplňování kontaktního formuláře vás žádáme o poskytnutí následujících osobních údajů:

 • Segment
 • Jméno
 • Příjmení
 • Pozice
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Název společnosti
 • Dotaz
 • Jaký produkt

 

Tímto způsobem s vámi můžeme navázat kontakt a udržovat jej.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 č. 1 f GDPR) a s ohledem na zahájení, plnění nebo ukončení smlouvy (čl. 6 č. 1 b GDPR). 

Příjemce údajů

Vaše osobní údaje předáváme obchodním zaměstnancům společnosti Aviko B.V. v Nizozemsku a námi pověřeným poskytovatelům služeb, aby pro nás mohli řádně a efektivně vykonávat svou práci. S poskytovateli služeb máme uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

My i třetí strany po zpracování kontaktního formuláře vaše osobní údaje do dvou let vymažeme.

Předepsané nebo povinné poskytování

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš požadavek však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod svého dotazu.

Vznesení námitek

Můžete si přečíst informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

Zaregistrovat se a vyhrát / stáhnout

Účel a právní základ

Na webových stránkách se můžete zaregistrovat, pokud chcete získat další informace o našich produktech nebo se zúčastnit našich soutěží. Osobní údaje poskytnuté v registračním formuláři jsou zpracovávány v zašifrované podobě. Při vyplňování registračního formuláře vás žádáme o následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Název společnosti
 • DIČ
 • Řádek s adresou 1
 • Řádek s adresou 2
 • PSČ
 • Město
 • Telefonní číslo
 • E-mail

 

Tyto osobní údaje potřebujeme, abychom mohli posoudit, zda jste odborník v oboru potravinářství, a abychom s vámi mohli navázat a udržovat kontakt.

Údaje zadané do registračního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 č. 1 f GDPR) a s ohledem na zahájení, plnění nebo ukončení smlouvy (čl. 6 č. 1 b GDPR).

Příjemce údajů

Vaše osobní údaje předáváme společnosti Aviko B.V. v Nizozemsku a námi pověřeným poskytovatelům služeb, aby pro nás mohli řádně a efektivně vykonávat svou práci. S poskytovateli služeb máme uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

My i třetí strany po zpracování registračního formuláře vaše osobní údaje do dvou let vymažeme.

Předepsané nebo povinné poskytování

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš požadavek však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod svého dotazu.

Vznesení námitek

Můžete si přečíst informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

Žádost o vzorek

Účel a právní základ

Pokud byste chtěli obdržet zkušební vzorek některého z produktů Aviko, můžete si o něj požádat prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje, které zadáte do formuláře „Žádost o vzorek“, jsou zpracovávány v zašifrované podobě. Při vyplňování formuláře „Žádost o vzorek“ vás žádáme o následující osobní údaje:

 • Segment
 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Název společnosti
 • Pozice
 • Řádek s adresou 1
 • Řádek s adresou 2
 • PSČ
 • Město
 • Název velkoobchodníka
 • Město sídla velkoobchodníka
 • Jaký produkt

 

Tyto osobní údaje potřebujeme, abychom mohli posoudit, zda jste odborník v oboru potravinářství, a zaslat testovací vzorek.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 č. 1 f GDPR) a s ohledem na zahájení, plnění nebo ukončení smlouvy (čl. 6 č. 1 b GDPR).

Příjemce údajů

Vaše osobní údaje předáváme společnosti Aviko B.V. v Nizozemsku a námi pověřeným poskytovatelům služeb, aby pro nás mohli řádně a efektivně vykonávat svou práci. S poskytovateli služeb máme uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

My i třetí strany po zpracování formuláře „Žádost o vzorek“ vaše osobní údaje do dvou let vymažeme.

Předepsané nebo povinné poskytování

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš požadavek však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod svého dotazu.

Vznesení námitek

Můžete si přečíst informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

Stížnosti

Účel a právní základ

Pokud chcete podat stížnost, položit dotaz nebo zanechat zpětnou vazbu, můžete na webových stránkách vyplnit formulář pro stížnosti. Osobní údaje, které zadáte do formuláře pro stížnosti, jsou zpracovávány v zašifrované podobě. Při vyplňování formuláře pro stížnosti vás žádáme o následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Název společnosti
 • Řádek s adresou 1
 • Řádek s adresou 2
 • Sídlo společnosti
 • PSČ
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Název velkoobchodníka
 • Poloha velkoobchodníka
 • Název produktu
 • Číslo dávky
 • Vaše stížnost
 • Datum prodeje

 

Tímto způsobem s vámi můžeme navázat kontakt a udržovat jej.

Údaje zadané do formuláře pro stížnosti jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 č. 1 f GDPR) a s ohledem na zahájení, plnění nebo ukončení smlouvy (čl. 6 č. 1 b GDPR).

Příjemce údajů

Vaše osobní údaje předáváme společnosti Aviko B.V. v Nizozemsku a námi pověřeným poskytovatelům služeb, aby pro nás mohli řádně a efektivně vykonávat svou práci. S poskytovateli služeb máme uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

My i třetí strany po zpracování formuláře pro stížnosti vaše osobní údaje do dvou let vymažeme.

Předepsané nebo povinné poskytování

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš požadavek však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod svého dotazu.

Vznesení námitek

Můžete si přečíst informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie pro jejich správné fungování, ale také pro analytické účely. Níže vysvětlujeme, které soubory cookie používáme a proč je používáme. Pokud potřebujete další informace o souborech cookie, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookies.

Služba Google Analytics

Společnost Aviko ČR s.r.o. používá službu Google Analytics od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, aby získala přehled o používání webových stránek a optimalizovala je. Soubory cookie služby Google Analytics ukládají pseudonymizované osobní údaje návštěvníků do služby Google Analytics. Pseudonymizované osobní údaje jsou: poloha, operační systém, prohlížeč, typ zařízení (tablet, mobilní telefon nebo stolní počítač), zobrazené stránky, způsob vstupu na webovou stránku a doba používání. Informace o vašem používání webových stránek, které soubory cookie vytvoří, jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Protože je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, společnost Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou signatáři Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemcem údajů je společnost Google jako zpracovatel. Společnost Aviko ČR s.r.o. má uzavřenou smlouvu o zpracování údajů se společností Google Analytics, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány do USA. V současné době neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ve vztahu k USA. Se společností Google LLC jsme však uzavřeli standardní smluvní doložky, které by měly zajistit odpovídající úroveň zabezpečení údajů.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše účely sledování.

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, výhradně na základě svého souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to způsobit omezení funkčnosti webových stránek.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit vhodným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie, které se týkají vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a jejich zpracování společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách můžete zabránit jako doplněk nebo alternativu k doplňku prohlížeče kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Pokud je soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči, zabrání službě Google Analytics v budoucnu zachycovat údaje pro tuto webovou stránku a prohlížeč.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google obsahuje informace o bezpečnosti vašich osobních údajů.

Salesforce/Pardot

Ke správě všech údajů o zákaznících používáme službu Salesforce/Pardot. To zahrnuje rozesílání zpravodajů, vzorků a zpracování formulářů pro dotazy a stížnosti.

K těmto osobním údajům má přístup společnost Aviko ČR s.r.o. a zaměstnanci zúčastněných poskytovatelů služeb. Údaje se uchovávají maximálně po dobu dvou let. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Salesforce obsahuje informace o bezpečnosti vašich osobních údajů. Společnost Aviko ČR s.r.o. má se společností Salesforce uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Intelligence Factory

Naše webové stránky používají službu Intelligence Factory k analýze a předvídání chování návštěvníků našich webových stránek. Pomocí nástrojů Online Touchpoints zasíláme relevantní obsah se zajímavými návrhy potenciálním zájemcům a zákazníkům. K tomu dojde pouze v případě, že jste přijali sledovací soubor cookie.

K těmto osobním údajům má přístup společnost Aviko ČR s.r.o. a zaměstnanci zúčastněných poskytovatelů služeb. Údaje se uchovávají maximálně po dobu dvou let. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Intelligence Factory obsahuje informace o bezpečnosti vašich osobních údajů. Aviko ČR s.r.o. má se společností Intelligence Factory uzavřenou dohodu o zpracování, která zajišťuje stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů.

Google Marketing Platform

Kromě toho naše webové stránky využívají další služby Google Marketing Platform (dříve "Google Doubleclick"). Tyto služby instalují soubory cookie, aby mohly vkládat reklamy relevantní pro uživatele, zlepšovat zprávy o výkonnosti kampaní nebo zabránit tomu, aby se uživateli zobrazovaly stejné reklamy několikrát. 

AddThis

Tato webová stránka integruje prvky od společnosti AddThis, AddThis Inc., 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA. Služba AddThis je známá jako poskytovatel záložek. Služba umožňuje zjednodušené záložkování webových stránek pomocí tlačítek. Po najetí myší na komponentu AddThis nebo po kliknutí na ni se zobrazí seznam služeb pro záložky a sdílení. Služba AddThis vkládá personalizovanou a zájmovou reklamu pomocí souboru cookie instalovaného společností. Tento soubor cookie analyzuje specifické chování vašeho počítačového systému při surfování. Soubor cookie ukládá návštěvy webových stránek z počítačového systému.

Služba AddThis získává informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče, jazyce prohlížeče, webové stránce, kterou jste si prohlíželi před naší webovou stránkou, datu a čase, kdy jste navštívili naši webovou stránku. Služba AddThis používá tyto údaje k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Údaje a informace předávané společnosti AddThis tímto způsobem umožňují samotné společnosti AddThis a společnostem přidruženým k AddThis cíleně oslovovat návštěvníky webových stránek personalizovanou a zájmovou reklamou.

Popsané zpracování údajů probíhá na základě souhlasu, který jste udělili v souladu s čl. 6. Č. 1 a GDPR.

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, výhradně na základě svého souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to způsobit omezení funkčnosti webových stránek.

Máte také možnost trvale odmítnout zpracování osobních údajů společností AddThis. Chcete-li tak učinit, musíte kliknout na tlačítko opt-out (odhlásit) na tomto odkazu http://www.addthis.com/privacy/opt-out, čímž dojde k instalaci souboru cookie pro odhlášení. Po vznesení námitky bude v systému uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud se soubory cookie ve vašem systému vymažou poté, co jste vznesli námitku, budete muset znovu stáhnout odkaz a nainstalovat nový soubor cookie pro odhlášení.

Pokud si nainstalujete soubor cookie pro odhlášení, může se stát, že již nebudete moci plně využívat naše webové stránky.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti AddThis si můžete stáhnout ze stránek http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Používání komponent Facebooku

Na našich webových stránkách používáme komponenty od poskytovatele Facebook.com. Facebook je služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokaždé, když načtete jednu z našich stránek, která je vybavena takovou komponentou, tato komponenta způsobí, že váš prohlížeč stáhne odpovídající reprezentaci komponenty Facebook. Tento postup přesně informuje společnost Facebook o tom, kterou z našich internetových stránek v danou chvíli navštěvujete.

Pokud navštívíte naši stránku a zároveň jste přihlášeni na Facebooku, Facebook se na základě informací shromážděných komponentami dozví, kterou konkrétní stránku jste navštívili, a přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Pokud například kliknete na tlačítko "To se mi líbí" nebo napíšete příslušný komentář, tyto informace se přenesou na váš osobní uživatelský účet na Facebooku a tam se uloží. Kromě toho jsou informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, předávány společnosti Facebook. K tomu dojde bez ohledu na to, zda na komponentu kliknete, nebo ne.

Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání těchto údajů o vás a vašem chování na našich webových stránkách společností Facebook, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze společnosti Facebook odhlásit. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, zejména o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí na https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Přehled doplňků pro Facebook viz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Údaje týkající se dětí mladších 16 let

Naše webové stránky a naše služby nejsou určeny ke shromažďování osobních údajů návštěvníků webových stránek mladších 16 let, pokud k tomu nemají souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Nejsme však schopni ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Proto doporučujeme rodičům, aby se podíleli na online aktivitách svých dětí a zabránili tak shromažďování jejich osobních údajů bez souhlasu rodičů. Pokud jste si jisti, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilém (nezletilých) bez tohoto souhlasu, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Údaje budou okamžitě vymazány.

Práva na ochranu údajů

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo na informace podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

 

Pokud chcete využít svých práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Na vaši žádost odpovíme co nejrychleji, v každém případě však do čtyř týdnů. K žádosti přiložte kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu. Vezměte prosím na vědomí, že číslo vašeho občanského průkazu nebo pasu musí být skryté. Na své kopii také musíte uvést, že je poskytována za výše uvedeným účelem. Jen tak můžeme zajistit, že k vašim osobním údajům budete mít přístup pouze vy. 

Společnost Aviko ČR s.r.o. nemá žádný vliv na využívání údajů sociálními médii. Ze služeb Google Analytics a Yandex nemůžeme získat žádné jednoznačně osobní údaje ani je za vás změnit.

Rádi bychom vás také upozornili, že máte možnost podat stížnost u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Webové stránky: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází na základě čl. 6 č. 1 f GDPR (zpracování údajů na základě oprávněných zájmů); to platí i pro profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR na základě tohoto ustanovení.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, 

které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Adresa nebo jiné identifikační údaje:

Aviko ČR s.r.o. 

Matěchova 3/127
140 00 Praha 4
Česká republika

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

Ochrana údajů

Společnost Aviko ČR s.r.o. bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, neoprávněnému zveřejnění a neoprávněné změně. Například společnost Aviko ČR s.r.o. používá šifrování na úrovni SSL. Dbáme také na to, aby k údajům měly přístup pouze nezbytně nutné osoby, aby byl přístup k údajům chráněn a aby byla naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolována. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou v bezpečí nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte nás.

Otázky a/nebo připomínky

Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Aviko ČR s.r.o. 

Matěchova 3/127
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 702 011 232

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

Domovská stránka: https://www.aviko.cz/https://www.avikofoodservice.cz/

 

Sídlo společnosti: 

Matěchova 3/127
140 00 Praha 4
Česká republika
IČ: 64360059
DIČ: CZ64360059

 

Výkonný ředitel: Peter Dekker

Správce obsahu: Peter Dekker