Modré pozadí polic

Právní doložka

Jediným cílem internetových stránek firmy Aviko B.V. je poskytovat obecné informace o našich výrobcích a službách. Veškerá vysvětlení nebo rady zveřejněné na  internetových stránkách firmy Aviko jsou pouze obecného charakteru a nemohou být chápány jako vysvětlení nebo rady týkající se konkrétní situace nebo problému. Ačkoliv se Aviko B.V. snaží s nejvyšší možnou péčí na svých internetových stránkách poskytovat co nejkomplexnější informace, nemůže však zajistit, že jsou a/nebo zůstanou správné. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány, avšak Aviko si vyhrazuje právo ke změnám v kteroukoliv chvíli s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

Vzhledem k tomu si návštěvníci webových stránek firmy Aviko B.V. nemohou nárokovat žádná práva na základě informací, které jsou na ní publikovány. Aviko B.V. nemůže nést žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou přímo nebo nepřímo vyplývat z využití těchto internetových stránek, případně z nemožnosti využít informace publikované firmou Aviko B.V na těchto webových stránkách. Žádná část těchto internetových stránek se nesmí kopírovat, přechovávat v automatické databázi ani šířit v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem, ať už elektronicky, mechanicky, tvořením fotokopií, nahrávek nebo jakýmkoli jiným způsobem, bez předchozího výrazného, písemného souhlasu firmy Aviko B.V.

Aviko B.V. se snaží zajistit, aby jeho internetové stránky byly stále přístupné, avšak nemůže zodpovídat za jakékoliv důsledky, v jakékoli podobě, které vyplývají ze skutečnosti, že jeho internetové stránky nejsou přístupné z jakýchkoliv důvodů v libovolném okamžiku, po jakoukoliv dobu. Tyto internetové stránky mohou být prozatimně nebo trvale vypnuty, a to bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Každý návštěvník či uživatel internetových stránek firmy Aviko B.V. souhlasí s výše uvedenými podmínkami.