usmazene hranolky restaurace

Co dělat, když barva usmaženého výrobku je neuspokojivá

Postupujete podle návodu na obalu, přesně plníte jednotlivé instrukce, a přesto výsledný efekt nesplňuje Vaše očekávání. Co je tedy špatně?

Připravili jsme pro Vás výčet typických chyb, kterých se můžete dopouštět, a způsobů, jak si s nimi poradit. V této části se budeme věnovat BARVĚ usmaženého výrobku.
 

VÝROBEK JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš nízká teplota oleje
 • příliš krátká doba smažení
 • nový olej/tuk
 • poškozený termostat fritézy
 • příliš plný košík fritézy
 • výrobek z nových brambor

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • zkontrolujte teplotu oleje speciálním teploměrem a případně ji zvyšte
 • smažte výrobek po dobu uvedenou v návodu k přípravě, čas přípravy nezkracujte
 • změňte značku oleje nebo tuku
 • udělejte test fritézy
 • nepřeplňujte košík (dodržte poměr 1:10, tj. 1 část hranolek na 10 částí oleje)

VÝROBEK JE PŘÍLIŠ TMAVÝ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš dlouhá doba smažení
 • příliš vysoká teplota oleje zkontrolujte teplotu oleje speciálním teploměrem a případně ji snižte
 • starý nebo znečištěný olej
 • výrobek s vysokým obsahem cukru

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • zkraťte dobu smažení
 • zkontrolujte teplotu oleje speciálním teploměrem a případně ji snižte
 • přidejte čerstvý olej nebo jej zcela vyměňte
 • sezónní výrobek

NEROVNOMĚRNÉ ZBARVENÍ

PRAVDĚPODOBNÉ PŘĺČINY

 • příliš plný košík fritézy
 • výrobek s vysokým podílem cukru
 • pozdní sběr brambor sezónní výrobek

DOPORUČENÁ ŘEŠENĺ

 • snižte porce v košíku (pravidlo 1:10)
 • přidejte olej nebo tuk
 • sezónní výrobek