usmazene hranolky restaurace

Výnosnost výrobků

Využívání znalostí o výnosnosti výrobků Vám pomůže při úsporách v podnikání a zajistí optimální řešení výběrem vhodného produktu,  který rovněž uspokojí potřeby zákazníků.

Seznamte se s jednotlivými druhy výnosnosti produktů Aviko a jejich praktickým využitím!

Váhová výnosnost

  • je váhový rozdíl mezi zmrazeným a usmaženým výrobkem
  • během smažení zmrazený produkt ztrácí svou hmotnost - v důsledku odpařování vody
  • čím menší váhový rozdíl, tím výhodnější nákup pro gastronomický podnik, který kupuje zmrazené výrobky.

Příklady váhové výnosnosti:

Hranolky:

 
Krájené speciality:

Množstevní výnosnost

  • hraje roli v případě výrobku, který lze počítat na kusy, např. bramborové krokety
  • nezávisle na tom, zda je výrobek zmrazený nebo usmažený, množství kusů se nemění

Příklady množstevní výnosnosti:

Speciality z bramborového těsta:

Objemová výnosnost

  • Obzvláště důležitý druh výnosnosti v případě jídel servírovaných na talíři
  • Jedná se o efekt optického zaplnění talíře vhodně zvoleným výrobkem

Časová výnosnost

  • každý výrobek se připravuje určitou dobu, která je doporučená firmou Aviko
  • v závislosti na typu gastronomického zařízení, očekávání hostů atp. je možné zvolit výrobek podle délky doby přípravy
  • pokud hraje klíčovou roli právě délka doby přípravy produktu, jsou nejlepší volbou výrobky řady Turbo (90 sekund)

Příklady časové výnosnosti:

Pokud si nejste jistí, jak využívat výnosnost výrobků ve Vašem podniku, kontaktujte svého poradce Aviko, který Vám pomůže zvolit vhodný produkt.